Psychosomatika

Psychosomatická medicína má na zřeteli celostní pojetí tělesných a psychických obtíží, a překonává tak rozdělení, které dosud převládá v biologicky orientované medicíně. Na nemoc psychosomatika pohlíží z hlediska bio-psycho-sociální jednoty člověka, která koresponduje s moderními poznatky lékařství (zejména z oblasti neurobiologie), psychologie a sociologie Psychosomatika nepovyšuje jednostranně tělesné nad duševní, „sóma“ nad „psýché“, ale nedopouští se ani opačného omylu, kdy jsou třeba jen mírné tělesné obtíže mylně chápány jako „pouze psychogenně podmíněné“.

Jde jí o vyrovnaný, celostní přístup k člověku, který pacientům nabízí přiměřené využití diagnostických metod a kombinování léčebných metod způsobem, jenž respektuje holistický (celostní) charakter obtíží.

O PSYCHOTERAPII

Psychoterapie je specifickým léčebným působením psychologickými prostředky. V řadě případů vhodně doplňuje psychiatrickou léčbu, takže pacient navštěvuje jak svého psychiatra, tak psychoterapeuta.

Dnes už přesně neplatí, že psychoterapie je „léčba slovem“. Spíše jde o „léčbu komunikací“. Komunikovat lze hudbou, tancem, výtvarným projev, zpěvem… A všech těchto způsobů komunikace moderní psychoterapie využívá.

Prospěch z psychoterapie může mít každý, protože psychoterapie podporuje náš rozvoj, náš růst.

Psychoterapie je učení se otevřenosti, dovednosti vnímat sebe i druhé, a projevovat se tak, abychom se mezi druhými uplatnili a mohli zažívat radost z toho, kdo jsme.

Isida centrum nabízí tyto formy psychoterapie
INDIVIDUÁLNÍ
PÁROVOU
RODINNOU
SKUPINOVOU – není v ní třeba mluvit

Využíváme individuálně vhodné kombinace psychoterapie a tělové terapie, kterou v případě potřeby doplníme farmakoterapií.

Můžete jen naslouchat a být přítomní, již to vede k pozitivním změnám.

Pobyt v přítomnosti lidí, kteří hledají cestu k vyřešení svého problému, vede k uvědomění si většího počtu možností.

Podpora skupiny pomáhá projít těžkým obdobím.

Cílem psychoterapie je…
… zbavit se příznaků nemocí
… získat kontrolu nad svým chováním
… zvýšit autonomii
… zlepšit vztahy uvnitř skupiny (např. rodiny nebo pracovního týmu)