Úvod

ISIDA centrum s.r.o. je českolipské centrum duševního zdraví, které nabízí psychosomatickou diagnostiku, léčbu a prevenci. Tento program obohacují seberozvojové aktivity.

Základem centra byla psychosomaticko – psychiatrická ambulance MUDr. Ivy Švarcové, která vznikla v r. 2005. Cílem bylo umožnit psychosomatickou léčbu pacientům s tělesnými i psychickými potížemi v České Lípě a okolí.

V r. 2009 MUDr. Švarcová rozšířila tuto ambulanci o ISIDA centrum, kde se kromě psychosomaticko-psychiatrické ambulance nachází i psychologická ambulance a psychosomatický denní stacionář s psychoterapeutickým programem.

Pracuje zde tým lékařů, psychologů, sester, terapeutů a lektorů, pro které je důležitá úcta ke každému člověku a jeho příběhu.

Společně s pacientem – klientem hledáme cesty, jak může lépe komunikovat se svým tělem a duší, partnerem, rodinou, přáteli, spolupracovníky, okolním světem tak, aby rozvinul své sebeúzdravné dovednosti a spojil se svým životním úkolem a prosperitou.

ISIDA vyznává filosofii úcty k člověku, jeho duchovní očistě a regeneraci.